14k Yellow Gold Cameo Earrings

14k yellow gold earrings

2 each 20x13 mm cameo's

1 1/4" drop