14k Yellow Gold Diamond Wedding Set

14k yellow gold estate wedding set

1 each round center diamond = .50 carats

8 each round melee diamonds = .80 carats

6 each round melee diamonds = .18 carats